Με την πάροδο του χρόνου αλλάζουν οι απαιτήσεις μας, οι συνήθειες μας αλλά και η αισθητική μας. Αυτό επηρεάζει σχεδόν όλους τους τομείς της ζωής μας. Έτσι, και την αντίληψη μας για τους χώρους στους οποίους ζούμε, εργαζόμαστε, κοιμόμαστε ή ασκούμε οποιαδήποτε δραστηριότητα της καθημερινότητας μας. Σε επαγγελματικό επίπεδο, όμως, η διαμόρφωση του χώρου μας, έχει πιο μεγάλη σημασία, καθότι μπορεί να επηρεάσει ακόμα και την επιτυχία ή μη της δουλειάς μας.

Το γραφείο 2Κ-Σύμβουλοι Μηχανικοί αναλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση/ανακατασκευή της ιδιοκτησίας σας με γνώμονα την απόλυτη κάλυψη των δικών σας αναγκών. Η γνώση μας και η εμπειρία των συνεργατών μας είναι εγγύηση για την μέγιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων σας, ενώ παράλληλα σας προσφέρονται έξυπνες και οικονομικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου σας ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες τάσεις της αρχιτεκτονικής.

Παράλληλα η εμπειρία και η πορεία της οικογένειας Κόκκινου στο χώρο της οικοδομής και του ξύλου για πάνω από 50 χρόνια είναι εγγύηση για την μέγιστη δυνατή επίτευξη ακρίβειας της ακρίβειας της παλιάς κατασκευής σε περιπτώσεις αναπαλαιώσεων, ώστε ο χώρος σας να είναι αντάξιος της εποχής και της ιστορίας του.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι κύριες υπηρεσίες στα πλαίσια μίας ανακαίνισης:

 • Ανάλυση αναγκών

 • Ανάπτυξη ιδεών – προτάσεων ή δημιουργία concept σύμφωνα με το corporate identity της εταιρίας σας

 • Μελέτη και σχεδίαση εσωτερικού χώρου

 • Διαμόρφωση χώρων

 • Επιλογή υλικών και χρωμάτων

 • Σχεδίαση επίπλων

 • Μελέτη φωτισμού

 • Σύνταξη φακέλου και έκδοση οικοδομικής άδεια, εάν αυτή απαιτηθεί

 • Διαχείριση και οργάνωση έργου

 • Εύρεση κατάλληλων προμηθευτών και συνεργείων τεχνητών

 • Συμβουλή στα πλαίσια της τελικής επιλογής υλικών

 • Συλλογή προσφορών για επί μέρους εργασίες και υλικά, σύγκριση και αξιολόγηση

 • Οργάνωση εργοταξίου και συντονισμός συνεργείων

 • Επίβλεψη τεχνικών εργασιών

 • Παρακολούθηση κόστους εργασιών

 • Έλεγχος τιμολογίων

 • Παραλαβή επί μέρους εργασιών και θέση σε λειτουργία του χώρου.