Η Κόκκινος Σ & Δ Τεχνική ΙΚΕ ( Αρ.ΓΕΜΗ 145395801000 ) αποτελεί κατασκευαστική εταιρεία η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο τον οικιστικών και επαγγελματικών ιδιωτικών έργων. Ιδιοκτήτες της εταιρείας είναι οι Κόκκινος Δημήτριος (Πολιτικός Μηχανικός – Διαχειριστής) και Κόκκινος Στυλιανός (Πολιτικός Μηχανικός).