Είναι ευρέως γνωστό ότι η εκπόνηση μίας μελέτης πέρα από μία επίπονη διαδικασία αποτελεί ένα ρίσκο, όσον αφορά τόσο την ποιότητα της όσο και τον χρόνο/κόστος περάτωσης της – έκδοσης των απαραίτητων αδειών κλπ.

Αν και τα τελευταία χρόνια οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για θέματα γύρω από τα ακίνητα έχουν απλοποιηθεί από την πλευρά του Νομοθέτη αρκετά, η συστηματική υποστήριξη Μηχανικού για συγκεκριμένα θέματα γύρω από τις τεχνικές κατασκευές και από τα ακίνητα δεν παύει να συνεχίζει να είναι επιβεβλημένη στις περισσότερες περιπτώσεις.  Έτσι, σας συνιστούμε να έχετε κι εσείς το δικό σας έμπιστο σύμβουλο. Το γραφείο μας και οι συνεργάτες του είναι σε θέση να διαδραματίσουν αυτό το σημαντικό ρόλο για εσάς.

Στο γραφείο μας θα εμπιστευτείτε την άδεια του καταστήματος/επιχείρησης σας είτε πρόκειται για κατάστημα υγιεινομικού ενδιαφέροντος, είτε για χώρο επεξεργασίας/αποθήκευσης/μεταπώλησης, με άμεσα αποτελέσματα, την εκπόνηση της οικοδομικής άδειας για το ακίνητο σας ή/και την μελέτη του.

 Η ύπαρξη όλων σχεδόν των διαφορετικών ειδικοτήτων μηχανικών στο γραφείο μας, σας εξασφαλίζει την πολύπλευρη αντιμετώπιση των αναγκών σας.

Βασικό μας μέλημα είναι η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εξ ολοκλήρου κάλυψη των αναγκών σας και των στόχων σας.

 • Κτιριακές Μελέτες (Αρχιτεκτονικές Μελέτες, Στατικές Μελέτες, Η/Μ, κλπ.)

 • Οικοδομικές άδειες (έγκριση δόμησης / άδεια δόμησης)

 • Άδειες λειτουργίας

 • Επίβλεψη τεχνικών έργων

 • Επιστασία τεχνικών εργασιών

 • Τεχνικός σύμβουλος

 • Ενεργειακά πιστοποιητικά

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

 • Δηλώσεις περί μη αυθαιρεσιών

 • Έλεγχοι οικοπέδων

 • Τεχνική αξιολόγηση κτιρίων

 • Έλεγχοι στατικής επάρκειας

 • Νομιμοποιήσεις αυθαίρετων / Τακτοποιήσεις αυθαίρετων

 • Μελέτες αξιοποίησης – εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας

 • Εύρεση ακινήτων

 • Τοπογραφικά σχέδια

 • Υποστήριξη κατά την αγορά και την πώληση ακινήτων

 • Εξοικονόμηση κατ’ οίκον