Ο Καρλής Γεώργιος είναι διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Ενεργειακός Επιθεωρητής Γ΄Κατηγορίας. Δραστηριοποιείται στην μελέτη και εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οικιστικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών κτιρίων, όπως επίσης και αυτοματισμών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.